Choď na obsah Choď na menu
 


      FUTURIZMUS

        Vznikol v Taliansku v roku 1909, následovne v roku 1910 vyšiel manifest maliarov Futuristov. Ako nový umelecký smer 20. storočia sa úplne odvrátil od skostnatelých tradícií, ale aj do prítomnosti. Oslavoval svet novodobej techniky a dynamizmus moderného života. Popieral hodnoty galérií a múzeí. („Auto je krajšie, ako antická socha“). Blízka im bola problematika veľkomestských motívov a prostredie technickej civilizácie. Futuristi zobrazovali predmety v pohybe, jazda auta, kráčajúci chodec...,prostredie kolotočov, továrni,ulíc, teda miest kde bolo cítiť pohyb- dynamiku. Namiesto zobrazovania momentáoneho opického dojmu však začali zjednocovať viaceré časové roviny v jeden obraz, či soche (symultálny dynamizmus). Táto symultálnosť prispela k dynamickejšiemu účinku obrazu, ktorý lepšie vyjadroval život v technickej civilizácii. Ako smer zanikol koncom 20. rokoch 20. storočia. 

 

 Umelci: Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carra, Luigio Russolo, Givo Severini.

 

FUTURIZMUS

 

- avantgardný umelecký smer

- prvé desaťročia 20. storočia

- najmä v literatúre, výtvarnom umení, architektonickom a hudobnom umení

- čiastočne prelínal s expresionizmom, kubizmom

- išlo o reakciu na naturalizmus, historicizmus a eklekticizmus

- bol populárny predovšetkým v Taliansku a Rusku

- veľmi podobný kubizmu

- cieľom bolo dostať zobrazovaný predmet do pohybu

- cez tento pohyb sa dostali až k abstrakcii

 

Predstavitelia:

 

- Umberto Boccioni - maliar a sochár; autor manifestu z r. 1910 a r. 1912

- Gimacoma Balla

- Gino Severeni

- Carlo Carra

- Kazimír Malevič

 

ARCHITEKTÚRA

 

- Architektonicky sa prikláňali k jednoduchosti

- snažili sa využívať nové materiály (betón)

- nové kombinácie sklo - kov, betón - sklo

- Významnou osobnosťou futurizmu v architektúre bol Talian Antonio Sant' Elia

 

 

 

 

FILM

 

- Futurizmus ovplyvnil pohľad našej západnej civilizácie na reklamu

- vystupujú mladí, krásni perspektívni ľudia

 

FUTURIZMUS  V RUSKU

 

- Ruský futurizmus je termín používaný na označenie skupina ruských básnikov a umelcov

- narodil sa v decembri 1912

- ktorí prijali princípy Marinetti 's manifestom

- Členovia Hylaea našli význam v tvare písmen

- usporiadaní textu po stránke, v detailoch typografie

 

FUTURIZMUS  V TALIANSKU

 

- Zakladateľ futurizmu a jeho najvplyvnejšou osobnosťou bol taliansky spisovateľ Filippo Tommaso Marinetti

- Marinetti vyjadril vášnivý odpor všetkého starého, a to najmä politické a umelecké tradície

- Zakladajúci manifest neobsahovala pozitívny umelecký program

- Futurists pokúšal sa vytvoriť v ich následnej technickej Manifest futuristov maľby

- Futuristický maliari boli pomaly rozvíjať osobitý štýl a predmet

- často maľovali moderné mestské scény

 

Náhľad fotografií zo zložky futurizmus